Sei Smith

/// Apostrophe NYC

Magenta/Light Orange_Two Rectangles

46"x32"
Acrylic on Wood
2017
$3,000

Orange Trapezoid

12"x6"
Acrylic on Wood
2017
$900

Paint Skin_Pink/Blue

15"x8"
Acrylic on House Paint
2017
$1,500

Paint Top_Green

13"x13"
Acrylic on Used Object
2017
$1,200

Paint Top_Red/Yellow

13"x13"
Acrylic on Used Object
2017
$1,200

Red/Blue_Two Rectangles

15"x7.5"
Acrylic on Wood
2017
$1,100